Piráti krásy

Piráti krásy

V pondelok 7. 11. 2022 sa štyria žiaci našej školy v sprievode vyučujúceho zapojili do recitačnej súťaže s názvom Piráti krásy. Oblastné kolo súťaže prebehlo v priestoroch Spišského kultúrneho centra, osvety a mestskej knižnice v Spišskej Novej Vsi.

Tradícia slovenskej duše, téma tohto ročníka, zarezonovala aj v textoch našich súťažiacich. Diela, ktoré zazneli, mali odrážať lásku k Slovensku, slovenskému národu, k jeho hodnotám a pozitívnym tradíciám. Organizátorom bol Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy.

Ako sprevádzajúci učiteľ, ktorý mal možnosť vypočuť si prednesy všetkých účinkujúcich, musím vyjadriť rešpekt a obdiv našim žiakom za skutočne esteticky podané recitácie.

Zo súťaže sme si odniesli v kategórii stredných škôl zlato a striebro za prednes prózy a bronz za prednes poézie. V skutočne kvalitnej konkurencii v prednese poézie získala tretie miesto Soňa Kurtá; Veronika Steinová bola druhá v kategórii próza, celkové víťazstvo v tejto kategórii patrilo Jakubovi Urigovi.

Finále súťaže (diecézne kolo) sa bude konať v Malej aule Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule 16. 11. 2022. Zúčastnia sa ho dvaja postupujúci v kategórii prózy.

Parafrázujúc slová riaditeľa Diecézneho katechetického úradu by som chcel zdôrazniť, že najväčšou hodnotou tejto súťaže je scitlivovanie, zjemňovanie dnešnej (často „tvrdej“) spoločnosti cez nádherne interpretované hodnotné literárne texty.

Mgr. Pavol Šoltys