Voľby zástupcov rodičov do RŠ pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku

Voľby zástupcov rodičov do RŠ pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku

Dňa,  2. októbra 2019, boli súčasťou plenárneho stretnutia rodičov aj voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Volieb sa zúčastnilo 158 rodičov a rovnaký bol aj počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov. Z 8 kandidátov si rodičia hlasovaním zvolili p. Emila Hoffmanna a Ing. Andreu Kaňovú.

Zvoleným kandidátom blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu v prospech našej školy.

Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy