Európska noc výskumníkov

Európska noc výskumníkov

Európska noc výskumníkov je najväčšie vedecko-popularizačné podujatie na Slovensku, ktorého cieľom je interaktívnym spôsobom prezentovať to najlepšie zo slovenského, ale aj svetového výskumu a inovácií širokej verejnosti. Zároveň sa sústredí na deti v školskom veku, s dôrazom na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách. Mottom 13. ročníka bolo: „Život ako ho (ne)poznáme“.

Jedným z piatich miest na Slovensku, kde sa podujatie konalo, bol Poprad a tak sa v piatok popoludní 27. 9. 2019 v obchodnom centre MAX stretla aj skupina žiakov a učiteľov našej školy aby si prezreli prezentácie a aj prakticky si vyskúšali zaujímavé experimenty vo vedeckých stánkoch. Dozvedeli sa napr. ako tancujú nukleové kyseliny, odhalili foréznu chémiu, vyskúšali si malé fyzikálne zázraky s vodou a magnetmi, spoznali vedu nášho tela, mohli si naprogramovať robota, sledovať praktické ukážky merania kvality elektrickej energie použitím certifikovaných analyzátorov kvality, zahrať sa na manažérov, získať aktuálne informácií o astronomickom výskume na Slovensku a vo svete, vidieť ukážky botanického, zoologického a lesníckeho výskumu v TANAPe, oboznámiť sa s prolenom – vláknom tretieho tisícročia, z ktorého vo Svite vyrábajú ponožky, ktoré nás ochránia pred kliešťom.

Na skupinovej fotografii sme aj s absolventami našej školy, ktorí na podujatí prezentovali zaujímavú chémiu. RNDr. Šimon Budzák, PhD. je v súčasnosti zástupcom vedúceho Katedry chémie na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Kristína Nadányová je študentkou na spomínanej fakulte.

RNDr. Marta Mlynarčíková

Fotoalbum