Výsledky IT FITNESS testu 2018

Výsledky IT FITNESS testu 2018

V priebehu mesiaca jún sa naši žiaci zapojili do IT FITNESS testu, kde si mohli overiť svoje IT kompetencie.

Test overuje schopnosti práce s počítačom, vedomosti o internete a sociálnych sieťach, či webovom marketingu. Pozostáva zo šiestich sekcii, pričom každá je zameraná na inú oblasť schopností a zručností. Žiaci si tak mohli vytvoriť dobrý prehľad o ich schopnostiach.

Test hodnotí úrovne vedomostí, ktoré boli zostavené špičkovými odborníkmi v oblasti. Je časovo i vedomostne náročný a testuje nielen vedomosti ale i schopnosti uplatniť ich efektívne a prakticky. Aktuálne otestovaných ľudí na Slovensku: 15 505 (číslo je z 27. júna 2018).

Výsledky

Na našej škole sa testu zúčastnilo 150 žiakov zo všetkých tried prvého, druhého a tretieho ročníka. Percentuálna úspešnosť je znázornená na obrázku nižšie.

V rámci školy dosiahli najlepšie výsledky títo žiaci:

75 – 89% – Vysoká úroveň znalostí a zručností v oblasti IT

 1. Ján Rusnák – I. A – 76 % (percentil 98.79 %)

60 – 74% – Nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností

 1. Lenka Galliková – III. C – 72 % (percentil 97.91 %)
 2. Vojtech Fudaly – III. C – 72 %
 3. Jakub Venglik – III. C – 72 %
 4. Jakub Gaborčík – I. A – 68 % (percentil 96.45 %)
 5. Ján Mačičák – III. A – 68 %
 6. Jakub Modla – III. A – 68 %
 7. Lucia Tribulová – III. A – 68 %
 8. Viktória Richweissová – III. A – 68 %
 9. Zuzana Šatalová – II. A – 64 % (percentil 94.32 %)
 10. Laura Špaková – III. C – 64 %
 11. Matej Bachleda – I. B – 60 % (percentil 91.82 %)
 12. Mário Vrabeľ – I. C – 60 %
 13. Barbora Chripková – II. A – 60 %
 14. Marek Šoltés – II. A – 60 %
 15. Mária Blaščáková – III. A – 60 %
 16. Samuel Smoleň – III. A – 60 %
 17. Samuel Gibľák – III. B – 60 %
 18. Martina Kuchárová – III. B – 60 %
 19. Tadeáš Adamjak – III. C – 60 %
 20. Adam Bogár – III. C – 60 %
 21. Marek Mikolajčík – III. C – 60 %
 22. Martin Perignáth – III. C – 60 %

Rozdelenie úrovní úspešnosti a príslušné komentáre k jednotlivým úrovniam

90 – 100% – Vynikajúca úroveň znalostí a zručností v oblasti IT
Pravdepodobne ste IT profesionál, alebo patríte medzi veľmi zručných IT používateľov.

75 – 89% – Vysoká úroveň znalostí a zručností v oblasti IT
Vaše znalosti a zručnosti v oblasti IT sú na veľmi dobrej úrovni, orientujete sa vo svete IT a dokážete s nimi pracovať efektívne.

60 – 74% – Nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností
Vaše kompetencie v oblasti základov IT sú na nadpriemernej úrovni, dokážete sa zorientovať a využívať IT pri práci, či zábave.

45 – 59% – Priemerná až mierne nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností
Vaše kompetencie v oblasti základov IT sú na priemernej až mierne nadpriemernej úrovni. Aby ste dokázali IT využívať efektívne, mali by ste sa tejto oblasti venovať viac.

20 – 44% – Nižšia až priemerná úroveň základných IT znalostí a zručností
Vaše znalosti a zručnosti v oblasti základov IT sú na podpriemernej až priemernej úrovni. Ste na dobrej ceste, pre lepšiu orientáciu v IT (a tým aj v modernom svete) však musíte na sebe ešte popracovať.

0 – 19% – Nízka úroveň základných IT znalostí a zručností
Žiaľ, test preukázal len nízku úroveň základných znalostí IT. Pre potreby lepšej orientácie v modernom svete plnom IT Vám radíme sa v tejto oblasti ďalej vzdelávať.

Mgr. Marek Žmijovský