Význam očkovania

Význam očkovania

Regionálne úrady verejného zdravotníctva realizujú celonárodný projekt pod názvom „Zvýšenie povedomia budúcich rodičov o ochoreniach preventabilných očkovaním a význame očkovania“. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie budúcich rodičov o ochoreniach preventabilných očkovaním, o rizikách súvisiacich s prirodzeným priebehom infekčných ochorení, možnými komplikáciami a následkami, o možnostiach a význame účinnej prevencie očkovaním.

Naša škola bola do uvedeného projektu zapojená a projekt bol realizovaný dňa 26. februára interaktívnou formou edukácie štyrmi zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade v skupinách pre žiakov 3. a 4. ročníka – seminaristov z biológie.

Fotoalbum