Zelený andel

Zelený andel

Dňom 31. marca 2023 bol ukončený 6. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie ceny “Zelený Andel” za najlepší projekt v oblasti Ochrany a obnovy životného prostredia. Cena bola určená pre žiakov všetkých ročníkov stredných škôl, ktorí na škole spracovali projekt SOČ v tejto oblasti.

Súťaž organizuje Ústav chémie a environmentálnych vied Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Do tejto súťaže prihlásili svoju prácu SOČ „Vplyv škodlivých činiteľov na ihličnaté dreviny“ žiačky Lucia Horanská a Petra Konfalová z III. A triedy. Za účasť v súťaži získali certifikát, ktorý im súčasne otvára brány štúdia na danej univerzite.

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 41 prác od žiakov z celého Slovenska, z ktorých vybrala odborná komisia víťazné práce.

 

Ing. Daniela Čekovská