ECDL už aj u nás

ECDL už aj u nás

V tomto školskom roku absolvovalo 21 žiakov prípravu a následne záverečné testovanie k získaniu ECDL certifikátu.

ECDL (European Computer Driving Licence) resp. Európsky vodičský preukaz na počítače ponúka ucelené riešenie v oblasti identifikácie, vzdelávania a certifikácie digitálnych zručností bežného používateľa výpočtovej techniky. Je založený na unikátnom súbore sylabov (súpis požadovaných znalostí a zručností) , na základe ktorých je možné vyučovať, hodnotiť alebo popisovať digitálne zručnosti, a metodike, ktorá spoľahlivo overí, či uchádzač požadovanú úroveň znalostí a zručností dosahuje.

Žiaci boli testovaní z nasledujúcich modulov:

  • M2 Základy práce s počítačom
  • M3 Spracovanie textu
  • M6 Prezentácia
  • M7 Základy práce online

Žiakom srdečne gratulujeme k získaniu tohto certifikátu.

Mgr. Marek Žmijovský