MLADÝ EURÓPAN 2019

MLADÝ EURÓPAN 2019

V dňoch 12. – 13. júna 2019 sa v Košiciach na univerzite Pavla Jozefa Šafárika konalo celoslovenské kolo súťaže “MLADÝ EURÓPAN 2019.”

Bolo prihlásených 13 víťazných trojčlenných družstiev z regionálnych kôl v sprievode pedagóga a pracovníka centra Europe Direct. Naše družstvo tvorili traja žiaci z III.B triedy – Roman Kurtý, Pavol Vilček a Kamil Hudáček. Prvý deň po príchode do Košíc boli všetci účastníci ubytovaní v hoteli Dália. Po krátkom občerstvení nasledovala obhliadka kultúrno-historických pamiatok mesta so sprievodcom. Samotná súťaž sa konala nasledujúci deň v dopoludňajších hodinách v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Žiaci nášho gymnázia skončili na 11. mieste.

Menovaným žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Profesor geografie Jozef Vlček

Fotoalbum