Súťaž mladých záchranárov

Súťaž mladých záchranárov

Dňa 22.05.2024 Slovenský Červený kríž organizoval súťaž mladých záchranárov v Aréne Poprad. Súťaže sa zúčastnilo 28 družstiev zo základných a stredných škôl z okresov Poprad a Kežmarok, kde si aj naše družstvo v zložení Ondrej Pitoňák, Berta Hudina, Natália Gemzová, Patrícia Bekešová, Alžbeta Paštéková a Adam Kovalčík zmeralo svoje vedomosti a sily v rôznych záchranárskych disciplínach. Okrem praktických disciplín na nich čakali aj vedomostné testy o SČK. Na súťaži sa ako figuranti zúčastnili aj niektorí žiaci III.A triedy.

Nášmu súťažnému tímu to išlo naozaj výborne a získali 1. miesto v kategórii družstiev stredných škôl.

Gratulujeme k víťazstvu a ďakujeme za zodpovednú prípravu a výbornú reprezentáciu školy.

RNDr. Dušana Slovíková