90. výročie

Slávnostný príhovor riaditeľky školy k 90. výročiu založenia školy
jún
21

Slávnostný príhovor riaditeľky školy k 90. výročiu založenia školy

Človek ostáva mladým, pokiaľ je ešte schopný sa učiť, získavať nové vlastnosti a tolerovať odlišné názory iných

By Mgr. Marek Žmijovský |90. výročie
DETAIL
Okamihy z 90. ročnej histórie školy
jún
19

Okamihy z 90. ročnej histórie školy

15. septembra 1927 bolo ministerským rozhodnutím povolené otvoriť 1. československú pobočku pri evanjelickom nemeckom reálnom gymnáziu v Kežmarku.

By Mgr. Marek Žmijovský |90. výročie
DETAIL