História

Okamihy z 90. ročnej histórie školy
jún
19

Okamihy z 90. ročnej histórie školy

15. septembra 1927 bolo ministerským rozhodnutím povolené otvoriť 1. československú pobočku pri evanjelickom nemeckom reálnom gymnáziu v Kežmarku.

By Mgr. Marek Žmijovský |90. výročie
DETAIL