Adaptačné vzdelávanie pre žiakov 1. ročníka

Adaptačné vzdelávanie pre žiakov 1. ročníka

Dňa 29.septembra 2020 sa uskutočnilo adaptačné vzdelávanie pre našich prvákov.
Žiaci 1.A a 1.B sa stretli na 6. a 7. vyučovacej hodine s pani psychologičkou PhDr. Vierou Havašovou z CPPP a P v Kežmarku. Žiaci absolvovali test „ Aký typ študenta ste?“. Po jeho vyhodnotení zistili k akému typu patria , či sú vizuálny ,či auditívny alebo kinetický typ… Porozprávali o tom aký spôsob učenia im podľa typu vyhovuje, ako zvládať nápor učenia na strednej škole, ako sa vyrovnať so zmenami , ako si správne rozdeliť učenie ,aby sa nepreťažovali a boli úspešní. Držíme im palce, aby sa im v štúdiu darilo…

Mgr. Edita Hrušková Molnárová, výchovný poradca