Biela pastelka zlepšuje životy

Biela pastelka zlepšuje životy

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje v tomto roku už 18. ročník celonárodnej verejnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom Biela pastelka. Biela pastelka zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Výnos zbierky je použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života – napr. kurzy chôdze s bielou palicou, čítania a písania Braillovým písmom, práce s výpočtovou technikou a iných špeciálnych zručností, ktoré im pomáhajú žiť plnohodnotný život.

Hlavným zbierkovým dňom bol piatok 20. septembra. Dobrovoľníčky z III. B (Petra Barnášová, Anna Romaňáková a Eliška Šišková)  v tento deň oslovovali darcov v uliciach mesta Kežmarok a ponúkali im drevené biele pastelky za dobrovoľný príspevok. Zbierka Biela pastelka sa v priestoroch školy  z prevádzkových dôvodov uskutočnila už o deň skôr.

Pokladničky boli v pondelok 23. septembra odovzdané zástupcom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Po otvorení  všetkých pokladničiek a spočítaní bude výnos zbierky oznámený spolupracujúcim inštitúciám, teda aj našej škole.

Veľká vďaka patrí všetkým darcom za príspevok a dobrovoľníčkam z III. B za ochotu pomôcť.

Ing. Daniela Čekovská