Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Riaditeľstvo Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku oznamuje rodičom, že dňa 2. októbra o 16.00 hod. sa uskutoční plenárne a triedne zasadnutie rodičovského združenia.

Stretnutie triednych dôverníkov bude v jazykovej učebni na 2. poschodí o 15.30 hod. Súčasťou zasadnutia budú voľby zástupcov rodičov do rady školy.

Tešíme sa na vašu účasť !

Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy