Chémia a technológie pre život

Chémia a technológie pre život

Chémia a technológie pre život bol názov 24. ročníka študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Bratislave na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU.

Uskutočnila sa 23. novembra a bola primárne určená pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho/magisterského) vysokoškolského štúdia, kde študenti majú možnosť súťažne obhajovať svoje práce.

Tento rok prebiehala aj nesúťažná posterová sekcia pre stredoškolákov. Zo žiakov nášho gymnázia sa do tejto súťaže zapojili:

  • Ema Hetešová
  • Samuel Rímsky
  • Šimon Cehula

Zhotovený poster niesol názov Zážitky z chemického krúžku. Vyhodnocovalo sa iba prvé miesto a v silnej konkurencii sa žiakom nepodarilo ho získať, no každý si odniesol malé vecné ceny a oveľa dôležitejšie boli zážitky, skúsenosti a rady od vysokoškolských docentov, profesorov, alebo samotných študentov FCHPT.

 

Ema Hetešová, IV.A