DataDay 2020

DataDay 2020

Vybrať sa do Košíc, aby si sa niečo nové naučil, no v sobotu a ešte k tomu sám? Skúsila som si to a stálo to za to…

Svojou účasťou som prispela k peknej akcii DataDay, ktorá je určená všetkým nadšencom informatiky. Na úvod sme mali možnosť diskutovať s forenzným detektívom, ktorý v závere svojej prednášky vedel o každom z nás nielen naše osobné údaje, ale dokonca i názov našej domácej Wi-Fi siete len prostredníctvom našich telefónov.

Nasledovali nami zvolené workshopy a musím povedať, že boli oveľa zaujímavejšie ako ich názvy. Na prvom workshope som naučila počítač rozoznávať objekty na obrázkoch. Po zábavnom kvíze pri pizzi som zakončila tento deň druhým workshopom, kde som v “kope sena” hľadala podozrivé dáta, ktoré boli odlišné ako tie ostatné.

Musím povedať, že som domov odchádzala unavená, ale znovu o niečo múdrejšia, minimálne o novú skúsenosť. Mladším spolužiakom chcem podobné akcie odporučiť, neoľutujete.

Dominika Bernátová – IV. A