Dekanátne kolo Biblickej olympiády

Dekanátne kolo Biblickej olympiády

21. marca 2019 sa družstvo školy v zložení – Jakub Gaborčík (II. A), Lea Pirožeková (I. A) a Mária Budzáková (I. A) zúčastnilo v priestoroch Základnej školy s materskou školou sv. Kríža dekanátneho kola Biblickej olympiády okresov Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa.

Naši študenti obsadili postupové druhé miesto, preto 10. apríla budú pokračovať v diecéznom kole tejto súťaže, ktoré sa uskutoční v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule.

Veríme, že štúdium Biblie našim žiakom pomôže víťaziť nielen na olympiáde, ale i v bežnom živote…

Mgr. Pavol Šoltys

Fotoalbum