Matematický klokan

Matematický klokan

Dňa 21. marca 2019 sa 18 žiakov našej školy zapojilo ako každý rok do súťaže Matematický klokan. 6 žiakov v kategórii Kadet a 12 žiakov v kategórii Junior si zmeralo sily so svojimi rovesníkmi v počítaní tak trochu iných matematických úloh, pričom bolo potrebné použiť v priebehu 60 minút hlavne logické myslenie. Výsledky budú zverejnené 10. apríla 2019 na webe.

Všetkým za prejavený záujem ďakujem a prajem pekný jarný deň.

Mgr. Mária Petrášková