Krajské kolo olympiády v slovenskom jazyku a literatúre a vo francúzskom jazyku

Krajské kolo olympiády v slovenskom jazyku a literatúre a vo francúzskom jazyku

Február a marec sa v školách každoročne nesie v znamení krajských kôl olympiád v jazykoch. Aj žiaci našej školy sa ich pravidelne zúčastňujú. Sú to víťazi školských kôl. Tohto roku postúpili zo školského kola do krajského kola olympiády v slovenskom jazyku a vo francúzskom jazyku naši maturanti.

Vo februári školu reprezentovala v kategórii 2A maturantka Laura Špaková, žiačka IV. C triedy, ktorá sa umiestnila v strede štartovacieho poľa. Z 28 súťažiacich obsadila pekné 14. miesto.

O mesiac neskôr sa konala aj olympiáda z francúzskeho jazyka. V tejto súťaži nás reprezentoval v kategórii 2B Silvester Lorenčík, žiak IV. A triedy, ktorý získal krásne 2. miesto.

K dosiahnutým výsledkom obidvom maturantom blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

Mgr. Daniela Žabková