Diecézne kolo Biblickej olympiády

Diecézne kolo Biblickej olympiády

25. 4. 2018 našu školu reprezentovali na diecéznom (krajskom) kole Biblickej olympiády Sára Špaková (z III. C), Martina Tomalová a Pavol Vilček (obaja z II. B).

Súťaž prebiehala v priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka (Spišská Kapitula), členmi poroty boli významní vysokoškolskí pedagógovia (prorektor Katolíckej univerzity, riaditeľ Diecézneho katechetického úradu). Cenu za 4. miesto prebrali naši študenti z rúk spišského sídelného biskupa Štefana Sečku. Ďakujeme reprezentujúcim za to, že okrem vedomostí preukázali aj mnohé zručnosti a osobnostné kvality, ktoré museli v silnej konkurencii ukázať. Veríme, že ich práca s knihou kníh (Bibliou) napĺňa a budú inšpiráciou aj pre ďalších študentov.

Mgr. Pavol Šoltys

Fotoalbum