Ekologická súťaž

Ekologická súťaž

Aj v tomto školskom roku sme odštartovali súťaž o najekologickejšiu triedu, ale s novými súťažnými úlohami a kritériami hodnotenia úspešnosti tried. Súťažné úlohy budú rozdelené na celoročné ekologické aktivity a krátkodobé súťažné kolá. Okrem celoročnej samozrejmej starostlivosti o poriadok a čistotu bude hodnotený aj spôsob a kvalita separácie odpadu v jednotlivých triedach.

K celoročným aktivitám zaradíme aj zber použitých batérií. Naplánovaný máme zber papiera a suchého pečiva, ktorým chceme pomôcť lesným hospodárom pri príkrme lesnej zveri v zimnom období. Ekologické aktivity doplníme aktivitami zameranými na zdravý životný štýl študentov, ku ktorým jednoznačne patrí aj zdravé a vyvážené stravovanie. Zámerne sme si 16. október – Svetový deň zdravej výživy, vybrali ako štartovací deň tejto súťaže. V spolupráci s našimi sponzormi – s Tatranskou mliekarňou a p. Slavomírom Kušionom – sme študentom v tento deň pripravili desiatu bohatú na bielkoviny, vápnik a vitamíny v podobe mliečnych výrobkov a ovocia. Sponzorom ďakujeme a študentom želáme veľa úspechov v súťaži.

RNDr. Dušana Slovíková

Fotoalbum