Európska noc výskumníkov

Európska noc výskumníkov

V piatok 29. 9. 2017 sa aj v priestoroch OC MAX v Poprade konal festival vedy Európska noc výskumníkov

s bohatým vedecko-populárnym programom, ktorý pripravili vedci z Astronomického ústavu SAV v spolupráci s ďalšími výskumnými ústavmi a vedeckými inštitúciami nielen spod Tatier. Návštevníci, medzi ktorými boli aj žiaci a učitelia našej školy, si mohli pozrieť exponáty, vyskúšať zaujímavé experimenty alebo zapojiť sa do rôznych súťaží v 13 interaktívnych vedeckých stánkoch a vypočuť si niekoľko vedecko-populárnych prednášok. Záštitu nad podujatím prebrali a osobne sa na ňom zúčastnili Andrej Kiska – prezident Slovenskej republiky, Štefan Bieľak – podpredseda Prešovského samosprávneho kraja a Igor Wzoš – prvý viceprimátor Popradu.

Medzi organizátormi, oficiálnymi hosťami ale aj aktívnymi propagátormi vedy na tomto podujatí sme našli niekoľkých absolventov našej školy (zoradení sú podľa roku absolvovania školy):

RNDr. Vojtech Rušin, Dr.Sc. – výskumný pracovník Oddelenia fyziky Slnka Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici – absolvent 1958/1959

Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. – vedúci vedecký pracovník Parazitologického ústavu SAV v Košiciach – absolvent 1970/1971

Ing. Igor Treskoň – hlavný manažér OC MAX v Poprade – absolvent 1981/1982

JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta Spišská Belá, podpredseda PSK – absolvent 1992/1993

RNDr. Lenka Halčinová, PhD. – odborná asistentka na Ústave matematických vied PF UPJŠ v Košiciach – absolventka 2005/2006

Veríme, že s niektorými z nich sa čoskoro stretneme aj na pôde našej školy.

RNDr. Marta Mlynarčíková

Fotoalbum

[g-gallery gid=”4185″]