Aj oni sú naši …

Aj oni sú naši …

Dnešným dňom štartujeme Projektový deň 2018. V roku osláv 90. výročia založenia školy sme zvolili náročnú a rozsiahlu tému: Aj oni sú naši…

Chceme zapojiť súčasných študentov do mapovania histórie školy. Radi by sme spoznali životné osudy absolventov aktívnych v rôznych oblastiach života, žijúcich na Slovensku aj mimo neho. Ich mená a životné príbehy by sme chceli pri príležitosti 100. výročia založenia školy spracovať a publikovať. Veríme, že touto formou nájdeme a oslovíme aj tých, ktorí sa nám v čase a priestore „stratili“.

Témy a priradenie k triedam

1. Zdravotníctvo – III.B
2. Prírodné vedy – II.A
3. Masmediálna komunikácia a literárna tvorba – IV.B
4. Umenie a kultúra – III.A
5. Šport – I.B
6. Verejná a štátna správa – II.B
7. Biznis a manažment – IV.A
8. Humanitné vedy – I.C
9. Technické vedy a IT – III.C
10. Náboženstvo, charita a dobrovoľníctvo – I.A

Kritéria hodnotenia

1. Kreativita a originalita spracovania témy

2. Dokumentačný materiál, texty, fotografie, iné obrazové materiály

3. Záznamy rôzneho druhu z osobných stretnutí (audio a video nahrávky)

4. Zoznam absolventov danej oblasti v textovej podobe s krátkym profilom jednotlivých absolventov

5. „Spomienky“ zo školských lavíc – kuriozity a „pikošky“ zo školského prostredia

6. „Odkaz“ pre dnešných študentov