Škola

jún
12

Vyhodnotenie súťaže o Naj EKO triedu 2022/23

V tomto školskom roku sa na nám podarilo súťažiť podľa stanovených kritérií a zorganizovať všetky plánované ekologické aktivity.

By Dušan Mráz | Aktuality . NajEKO trieda . Topky
DETAIL
feb
17

Projektový deň úspešne za nami

V piatok 16. februára 2018 sme v našej škole prežili spoločne s našimi hosťami, priateľmi, absolventmi výnimočný deň.

By Mgr. Marek Žmijovský | 90. výročie . Aktuality . Topky
DETAIL
okt
09

Aj oni sú naši …

Dnešným dňom štartujeme Projektový deň 2018.

By Mgr. Marek Žmijovský | 90. výročie . Aktuality . Topky
DETAIL
sep
21

Kritériá pre hodnotenie súťaže NajEKO trieda

V priebehu školského roka prebieha na škole celoročná súťaž NajEKO trieda.

By Mgr. Marek Žmijovský | Aktuality . NajEKO trieda . Topky
DETAIL
jún
21

Slávnostný príhovor riaditeľky školy k 90. výročiu založenia školy

Človek ostáva mladým, pokiaľ je ešte schopný sa učiť, získavať nové vlastnosti a tolerovať odlišné názory iných

By Mgr. Marek Žmijovský | 90. výročie
DETAIL
jún
19

Okamihy z 90. ročnej histórie školy

15. septembra 1927 bolo ministerským rozhodnutím povolené otvoriť 1. československú pobočku pri evanjelickom nemeckom reálnom gymnáziu v Kežmarku.

By Mgr. Marek Žmijovský | 90. výročie
DETAIL
feb
06

Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku dnes

Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku je moderná, otvorená škola postavená na demokratických princípoch, je škola, disponujúca odborným i materiálnym potenciálom schopným zabezpečiť najvyššiu úroveň vzdelávania a výchovy žiakov. Škola sa neustále usiluje o vylepšenie podmienok štúdia vo všetkých predmetoch. Základným úsilím učiteľského zboru a vedenia školy je neustála modernizácia foriem a metód vyučovacieho procesu. Na škole momentálne

By Mgr. Marek Žmijovský | Súčasnosť školy
DETAIL
feb
06

V skratke

15. septembra 1927 bola otvorená slovenská pobočka gymnázia pri Evanjelickom dištriktuálnom reálnom gymnáziu s vyučovacím jazykom nemeckým 13. septembra 1934 boli slovenské pobočky poštátnené a administratívne osamostatnené 1. september 1936 vzniká samostatné Štátne československé reálne gymnázium v Kežmarku v školskom roku 1953/1954 bolo gymnázium pretransformované na Jedenásťročnú strednú školu v Kežmarku v školskom roku 1961/1962 sa Jedenásťročná škola

By Mgr. Marek Žmijovský | História školy
DETAIL