Súčasnosť školy

feb
06

Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku dnes

Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku je moderná, otvorená škola postavená na demokratických princípoch, je škola, disponujúca odborným i materiálnym potenciálom schopným zabezpečiť najvyššiu úroveň vzdelávania a výchovy žiakov. Škola sa neustále usiluje o vylepšenie podmienok štúdia vo všetkých predmetoch. Základným úsilím učiteľského zboru a vedenia školy je neustála modernizácia foriem a metód vyučovacieho procesu. Na škole momentálne

By Mgr. Marek Žmijovský | Súčasnosť školy
DETAIL