Kritériá pre hodnotenie súťaže NajEKO trieda

Kritériá pre hodnotenie súťaže NajEKO trieda

V priebehu školského roka prebieha na škole celoročná súťaž NajEKO trieda.

Pravidlá EKO súťaže v školskom roku 2022/2023

 1. Trvanie súťaže: 22.9.2022 – 5.5.2023
 2. Bodované ekologické aktivity:
  V školskom roku 2022/2023 sa v ekologickej súťaži bodujú tieto aktivity:
  a/ starostlivosť o čistotu triedy – bodová škála 0 – 5 bodov, hodnotené mesačne
  b/ separácia odpadu – bodová škála 0 – 5 bodov, hodnotené mesačne
  c/ zber papiera – bodová škála 1 – 8, podľa množstva nazbieraného papiera
  d/ zber suchého chleba – bodová škála 1 – 8, podľa množstva nazbieraného chleba
  e/ zber použitých batérií – bodová škála 1 – 8, podľa množstva nazbieraných batérií
  f/ triedne ekologické projekty – individuálne bodované
 3. Výhry:
  V školskom roku 2022/2023 je schválená suma 150 Eur na výhry pre prvé 3 najúspešnejšie triedy /
  s najvyšším počtom dosiahnutých bodov/
  Každá z týchto tried bude odmenená sumou 50 Eur.
 4. Termínovník aktivít:
  a/ starostlivosť o čistotu triedy – pravidelne denne
  b/ separácia odpadu– pravidelne denne
  c/ zber papiera – október 2022, apríl 2023
  d/ zber suchého chleba – január 2023 /v týždni po zimných prázdninách/
  e/ zber použitých batérií, elektroodpadu – október 2022, marec 2023
  f/ SWAP – predvianočná výmena oblečenia – december 2022

O termínoch ďalších ekologických aktivít budeme informovať prostredníctvom školského
rozhlasu.

v Kežmarku, 22.9.2022