Európsky deň jazykov 2020

Európsky deň jazykov 2020

Dňa 26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity, napríklad súťaže, besedy, kvízy, televízne a rozhlasové programy…

V piatok 25.09.2020 si PK CJ pripravilo pre našich žiakov malú súťaž. Žiaci si vypočuli ukážky 15 európskych jazykov , ich úlohou bolo správne určiť jazyk v ukážke. Zapojilo sa 48 tímov , čo predstavuje 190 žiakov. Z 15 jazykov sa žiakom podarilo uhádnuť najviac 11 jazykov a najmenej 4. Najlepší jazykový cit mali žiačky II.A, ktoré zvíťazili…

  1. miesto: Ema Hetešová, Romana Borovská
  2. miesto: Tobias Arpáš, Július Kolodzej, David Bachleda
  3. miesto: Mária Budzáková, Adriána Bajusová, Vanesa Vaksmundská

Víťazi si ceny prevzali v jazykovej učebni….výhercom gratulujeme….a tešíme sa, že sa zúčastnia ďalších podujatí organizovaných PK CJ, na ktoré všetkých srdečne pozývame…

Mgr. Edita Hrušková Molnárová