Internetová matematická olympiáda – vyhodnotenie

Internetová matematická olympiáda – vyhodnotenie

Organizátor Internetovej matematickej olympiády Ústav matematiky Fakulty strojního
inženýrství Vysokého učení technického v Brne zverejnil konečné výsledky súťaže, ktorá online formou prebehla 30. novembra.

Naše družstvo štvrtákov sa zo 190 zapojených tímov umiestnilo na 108. mieste.

Ďakujeme za ich ochotu pustiť sa do boja s rovesníkmi z Čiech a Slovenska. A výsledok
vôbec nie je zlý vzhľadom na konkurenciu, s ktorou sa stretli.

 

Článok o Internetovej matematickej olympiáde

 

Ing. Daniela Čekovská