Odišla navždy….

Odišla navždy….

Ticho a pokorne, tak ako žila, 29. novembra 2021 vo
veku 72 rokov nás navždy opustila učiteľka a kolegyňa
PhDr. Alžbeta Tarabová.

 

ČESŤ JEJ PAMIATKE !