Obvodné kolo olympiády z anglického jazyka

Obvodné kolo olympiády z anglického jazyka

Dňa 17. 01. 2018 sa v Poprade uskutočnilo obvodné kolo olympiády z anglického jazyka.

Náš obvod sa skladá z troch okresov, a to Kežmarok, Levoča a Poprad. Všetci naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu. Adrián Gurka (IV.B) v kategórii 2B, Lea Gallová (I.C) v kategórii 2A a Tadeáš Adamjak (III.C) v kategórii 2C2 sa stali víťazmi okresného kola a vďaka dostatočnému počtu bodov postúpili na krajské kolo. A. Gurka a T. Adamjak sa zároveň umiestnili na druhom mieste v obvodnom kole.

Žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v krajskom kole v Prešove.

Mgr. Katarína Krempaská