Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 16. 01. 2019 sa na Gymnáziu Kukučínova v Poprade uskutočnilo Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku.

Našu školu reprezentovali 3 žiaci – Lea Gallová (II. C), Alex Šajtlava (IV. B), Silvester Lorenčík (IV. A). Opäť sme obsadili všetky kategórie, teda 2A, 2B, a 2C2. Všetci traja sa stali víťazmi okresného kola. A. Šajtlava a S. Lorenčík sa umiestnili na skvelom druhom mieste na obvodnom kole a L. Gallová na krásnom treťom mieste. Žiakom ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy, gratulujeme im k ich úspechom a želáme veľa úspechov a jasnú myseľ na krajskom kole, kde nás všetci traja budú opäť reprezentovať na Gymnáziu Konštantínova v Prešove.

Mgr. Katarína Galliková