Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 18. 01. 2024 sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku na Spojenej škole, Dominika Tatarku v Poprade. Našu školu reprezentovali 4 žiaci v kategóriách II.A, II.B .

V kategórii 2A súťažila Dorotka Vaverčáková a Lucia Plišková (II.A) ,ktorá  obsadila 2. miesto na okresnom kole.

V kategórii 2B súťažila Bibiana Pješčáková (IV.B) , ktorá  obsadila 1.miesto  na okresnom kole a Sofia Krivoňáková (IV.B), ktorá obsadila 2.miesto  na okresnom kole. 

Našim žiakom ešte raz srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Mgr. Edita Hrušková Molnárová