Opäť sme súťažili

Opäť sme súťažili

V stredu 19. februára 2020 sa konalo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti už 42. ročníka tejto súťaže. Tohto roku bolo do školskej prehliadky SOČ zapojených 22 žiakov tretieho ročníka, ktorí predstavili 13 prác v 6 súťažných odboroch. Do krajského kola súťaže postúpilo 7 prác – dve z informatiky, dve v odbore pedagogika, psychológia, sociológia,  po jednej práci v odboroch biológie, zdravotníctva a elektrotechniky, hardwaru a mechatroniky.

V krajskom kole 27. marca 2020 farby našej školy budú zastupovať v informatike Sára Alžbeta Košúthová z III. A a Lukáš Heldák z III. B, v pedagogike Eliška Šišková z III. B a Laura Arpášová a Zuzana Britaňáková z III. A, v biológii Natália Kontrošová a Martin Žemba z III. C, v zdravotníctve Anna Romaňáková z III. B a v elektrotechnike Daniel Pliško z III. C.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole.

Mgr. Daniela Žabková

Fotoalbum