Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – krajské kolo

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – krajské kolo

Dňa 13. februára 2020 v priestoroch Gymnázia Jána Adama Raymana prebiehalo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Našu školu reprezentovali víťazky školského kola Barbora Ferenčáková (I. A) v kategórii B (žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl, žiaci 5. a 6. ročníka osemročných gymnázií) a Gabriela Majerová (IV. B) v kategórii A (žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl (resp. 5. ročníka), žiaci 7. a 8. ročníka osemročných gymnázií.

Dievčatá v súťaži museli v písomnej časti vypracovať počas 30 minút test, počas ďalších 30 minút prejavovali svoju tvorivosť pri tvorbe vlastného textu. Pred porotou nakoniec v ústnej časti vytvárali a prednášali krátky rečnícky prejav.

V skutočne veľkej konkurencii sa naše súťažiace nestratili, Gabriela Majerová získala 13. miesto a Barbora Ferenčáková bola šestnásta, pričom rozdiely v bodovom hodnotení boli pomerne tesné a obe naše súťažiace získali viac ako dve tretiny z plného počtu bodov. Ďakujeme za reprezentáciu.

Mgr. Pavol Šoltys