História školy

feb
06

V skratke

15. septembra 1927 bola otvorená slovenská pobočka gymnázia pri Evanjelickom dištriktuálnom reálnom gymnáziu s vyučovacím jazykom nemeckým 13. septembra 1934 boli slovenské pobočky poštátnené a administratívne osamostatnené 1. september 1936 vzniká samostatné Štátne československé reálne gymnázium v Kežmarku v školskom roku 1953/1954 bolo gymnázium pretransformované na Jedenásťročnú strednú školu v Kežmarku v školskom roku 1961/1962 sa Jedenásťročná škola

By Mgr. Marek Žmijovský | História školy
DETAIL