Celoštátne kolo Biologickej olympiády

Celoštátne kolo Biologickej olympiády

Dňa 9. 6. 2020 vyvrcholilo celoštátne kolo projektovej časti 54. ročníka Biologickej olympiády, kategórií A, B a C, ktorého sa zúčastnilo 42 žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Tohtoročná dištančná forma súťaže si vyžiadala od súťažiacich predložiť okrem abstraktov, správ z projektov, posterov alebo písomných prác aj 10 minútové videoprezentácie s obhajobou projektov.  Aj naše gymnázium malo zastúpenie v kategórii B. Študentka I. A triedy Ema Hetešová sa po úspešnej obhajobe a postupe z krajského kola umiestnila v celoštátnom kole na výbornom 5. mieste. Ako pripravujúca učiteľka želám Eme veľa úspechov a hlavne nápadov v budúcich ročníkoch  biologických olympiád.

RNDr. Dušana Slovíková