Oznam pre študentov a zamestnancov školy

Oznam pre študentov a zamestnancov školy

Vzhľadom na okolnosti a odporúčanie zriaďovateľa som rozhodla, že dištančné vzdelávanie bude pokračovať do konca školského roka.

Zamestnanci nastúpia do školy 22. júna 2020.

Z dôvodu konzultácií, prevzatia rôznych potvrdení, osobných vecí z tried, prolongácia ISIC kariet… prídu žiaci do školy o 8:00 hod.:

  • 23. júna 2020 (t.j. v utorok) len žiaci prvého ročníka,
  • 24. júna 2020 (t.j. v stredu) len žiaci druhého ročníka,
  • 25. júna 2020 (t.j. vo štvrtok) len žiaci tretieho ročníka.

Nástup žiakov do školy je dobrovoľný.

Učebnice budeme zbierať a následne vydávať v septembri.

Klasifikačná porada bude v piatok 26. júna 2020.

V utorok 30. júna 2020 vydáme žiakom vysvedčenia, a to následovne:

  • o 8.00 hod. žiakom prvého ročníka,
  • o 9.00 hod. žiakom druhého ročníka,
  • o 10.00 hod. žiakom tretieho ročníka.

 

Informácie k prolongácii kariet ISIC: https://gymnaziumkk.sk/studenti/isic/obnovenie-platnosti-preukazu-isic/

Žiaci, ktorí si chcú predlžiť platnosť karty na cestovanie, musia mať potvrdzujúcu SMS, ktorú preukážu v učebni informatiky. Bez tejto SMS do učebne nevstupujte.

 

Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy