Dve krajské kolá – dve víťazstvá – jedna recitátorka

Dve krajské kolá – dve víťazstvá – jedna recitátorka

O kom je reč? O skvelej recitátorke Dominike Ondo-Eštokovej, žiačke tretieho ročníka, ktorá sa stala víťazkou na úrovni kraja v dvoch súťažiach v prednese poézie. Dominika získala prvenstvo v okresnom i krajskom kole recitačných súťaží Vansovej Lomnička a Hviezdoslavov Kubín a postúpila do celoslovenského kola.

Dominike blahoželáme a budeme držať palce v celoslovenskej súťaži 64. ročníka Hviezdoslavovho Kubína v Dolnom Kubíne 1. – 3. júna 2018.

Mgr. Daniela Žabková