Krajské kolo geografickej olympiády v Prešove

Krajské kolo geografickej olympiády v Prešove

Žiaci nášho gymnázia Jakub Venglik, Jakub Spišák a Jakub Uhrin sa 8. 2. 2019 zúčastnili krajského kola geografickej olympiády v Prešove a dosiahli vynikajúce výsledky. Jakub Venglik, žiak IV. C triedy, bol víťazom v kategórii Z. Žiaci Jakub Spišák a Jakub Uhrin sa v tej istej kategórii umiestnili na 18. a 19. mieste. Víťaz kategórie Z – Jakub Venglik postupuje na celoštátne kolo geografickej olympiády, ktoré sa uskutoční v dňoch 29. – 31. 3. v Bratislave.

Víťazovi krajského kola geografickej olympiády v Prešove  Jakubovi Venglikovi a úspešným riešiteľom olympiády Jakubovi Spišákovi a Jakubovi Uhrinovi srdečne blahoželáme.

Profesor geografie Jozef Vlček