Seminár o prekladateľstve

Seminár o prekladateľstve

Dňa 8. 2. 2018 som sa zúčastnila na seminári o prekladateľstve, ktorý zorganizovalo Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike. Seminár bol odmenou za účasť v súťaži Juvenes Translators, v ktorom ide o to, čo najlepšie preložiť text z cudzieho jazyka.

Dozvedela som sa veľa užitočných a zaujímavých vecí, hlavne pre to, že by som na vysokej škole chcela študovať práve prekladateľstvo. Úplne na začiatku každý dostal zakladač, v ktorom bolo všetko potrebné pre nasledujúce dve hodiny. Okrem prezentácie sme mali množstvo ďalších praktických cvičení v cudzom jazyku, ale aj v slovenčine, ktoré sa mi páčili z celého dňa asi najviac, pretože som si precvičila to, čo už ovládam, ale naučila som sa aj niečo nové.

Na konci sme diskutovali o našich prekladoch zo súťaže a odmeňovali sa aj najlepšie preklady, medzi ktoré patril aj ten môj, za čo vďačím aj pánovi profesorovi Čavičovi a pani profesorke Liberovej, že mi ochotne pomohli s vecami, ktoré mi robili trošku problém.

Ak bude možnosť, určite sa zúčastním aj budúci rok a každému niečo podobné odporúčam.

Ema Blaščáková – III. A