Prváci v Liptovskom Mikuláši

Prváci v Liptovskom Mikuláši

V utorok, 8. októbra, sa žiaci I. A a I. B zúčastnili na exkurzii v Liptovskom Mikuláši. Naša cesta začala o 6:40 na vlakovej stanici v Kežmarku smerom do Popradu a následne rýchlikom do Liptovského Mikuláša. Tam sme si pozreli dve miesta, a to expozíciu spolku Tatrín a Žiadosti slovenského národa i Múzeum Janka Kráľa.

V Tatríne sme si vypočuli prednášku o tom, kde pracoval a žil so svojou rodinou evanjelický kňaz Michal Miloslav Hodža. Dozvedeli sme sa o dome, v ktorom býval, o kňazoch, ktorí v Liptovskom Mikuláši pôsobili pred ním, o nezhodách medzi Ľ. Štúrom a J. M. Hurbanom ohľadom uzákonenia spisovnej slovenčiny, o spolku Tatrín. Chvíľka sedenia v miestnosti, kde sa spolok stretával, nám sprostredkovala historickú atmosféru tej doby. Pred budovou nám pani profesorka Andrea Petrášková spravila fotku s Ľ. Štúrom a pokračovali sme v našej ceste.

V Múzeu Janka Kráľa sme videli nábytok, ktorý vlastnil Janko Kráľ, fotky jeho manželky a detí a dozvedeli sa niečo viac o jeho živote. V tomto múzeu je aj expozícia o slávnom slovenskom zbojníkovi – Jánošíkovi, ktorého Janko Kráľ spomína vo svojej tvorbe. Nachádza sa tu aj miestnosť, ktorá pripomína mučiareň, v ktorej Jánošíka mučili, sieň, kde ho odsúdili na smrť a taktiež napodobenina slávneho háku. V múzeu sa hovorilo i o histórii Liptovského Mikuláša a mohli sme si pozrieť aj rôzne predmety vytvorené z drôtu.

Po týchto dvoch prednáškach mimo školských lavíc bol čas na obed a popozerať si krásne námestie. Okrem nových vedomostí sa I. A triede podarilo z Liptovského Mikuláša priniesť si aj jesennú dekoráciu v podobe tekvice, ktorá nám zdobí okno v našej triede a dostala meno Hubert Adams. Domov sme sa vrátili plní nových poznatkov, skúseností a s úsmevom na perách z krásneho prvého výletu s novou triedou.

Ema Hetešová

Fotoalbum