Súťaž Družstiev prvej pomoci

Súťaž Družstiev prvej pomoci

Dňa 17. apríla 2018 sa v Poprade uskutočnila územná súťaž Družstiev prvej pomoci SČK stredných škôl z okresov Poprad a Kežmarok. Našu školu úspešne reprezentovala družstvo v zložení: veliteľka družstva – Viktória Ugrayová z III. A , členky družstva Viktória Richweissová z III. A, Mária Sarah Pacigová z III. B, Sára Špaková z III. C, Nikola Klejová zo IV. A a Sofia Svitaneková z I. A. Družstvo sa umiestnilo na 2. mieste so stratou 3 bodov na víťaza. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu. Poďakovanie patrí aj p. Marekovi Olexovi, profesionálnemu záchranárovi, ktorý súťažiace celoročne pripravoval v rámci činnosti záujmového útvaru.

Fotoalbum