Pocta Rázusovi a Československu

Pocta Rázusovi a Československu

Už tradične na slávnostnom otvorení Literárneho Kežmarku nechýbalo naše gymnázium.

53. ročník (7. – 8. jún 2018) bol venovaný trom jubileám – 130. výročiu narodenia Ivana Stodolu a Martina Rázusa a 100. výročiu vzniku Československa, a preto aj školská kapela In medias res tomu prispôsobila svoje hudobné vystúpenie. V jej podaní zaznela československá hymna – Kde domov můj a Nad Tatrou sa blýska, pieseň o Kežmarku, zhudobnená Rázusova báseň Posledný pozdrav a pieseň Barbory Vojtičkovej Zronená duša. Pod posledné dve spomínané sa hudobne podpísal Kristián Majer. Aj tentoraz si naša kapela vyslúžila slová chvály a mnohí si už nevedia predstaviť slávnostné otvorenie bez našich hudobníkov.

Študenti 3. B triedy sa zúčastnili na seminári, ktorý pripravili organizátori v rámci Literárneho Kežmarku. Tretiaci si vypočuli zaujímavé a pútavé prednášky – o študentských časoch Martina Rázusa v Kežmarku od Nory Baráthovej, o jeho živote a diele od Ľubice Rybárskej, o tom, čo sa dialo v Kežmarku v čase vzniku Československej republiky od Vladimíra Juliána Ševca a pozreli si dokument Krvavé sonety od Pavla Máťuša.

Mgr. Andrea Petrášková

Fotoalbum

[g-gallery gid=”4846″]